Przegląd prasy
Paznokcie nr 61
Paznokcie nr 61
Katalog produktów
Ladys Nails Cosmetics SPA Hand & Body Lotion
Ladys Nails Cosmetics
Regulamin Konkursu Na NAILepsze Zdobienie Miesiąca

I. Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem konkursu jest serwis NAILmania.

 2. Uczestnik przystępujący do konkursu zgadza się na warunki przedstawione w poniższym regulaminie.

 3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

 4. Osoby biorące udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883).

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a także przerwania lub odwołania konkursu.

 6. Konkurs trwa cyklicznie co miesiąc, począwszy od 1 marca 2011 r.

 

II. Zasady konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy, spośród wszystkich biorących udział w danej edycji konkursu.

 2. Prace oceniają inni zarejestrowani użytkownicy serwisu NAILmania.

 3. Prace zgłaszane do konkursu powinny być zgodne z tematem danej edycji konkursu.

 4. Uczestnikiem oraz osobą oceniającą w konkursie może być każda osoba zarejestrowana w serwisie NAILmania.

 5. Uczestnik konkursu, który wygra daną edycję zobowiązuje się w ciągu 5 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu, do przesłania na adres redakcji (redakcja@nailmania.pl) krótkiego artykyłu "krok po kroku" opisującego i ilustrującego sposób wykonania zdobienia, które wygrało w konkursie. Artykuł powinien zawierać minimum 5 etapów wykonania zdobienia na zdjęciach i krótki opis do każdego zdjęcia (max. 2 zdania). Przesłanie artykułu jest wymogiem otrzymania nagrody konkursowej.

 6. Jeden użytkownik może zamieścić maksymalnie 3 prace w każdej edycji konkursu.

 7. Użytkownik, który zgłasza swoją pracę do konkursu oświadcza, że jest jego autorem i że wykonał pracę osobiście.

 8. Prace należy zgłaszać nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca. W późniejszym czasie nie będą one uwzględniane, jako biorące udział w danej edycji konkursu.

 9. Prace zgłoszone do konkursu w jednym miesiącu, nie mogą brać udziału w innych edycjach tego konkursu.

 10. Prace można zamieszczać tylko poprzez przygotowany specjalnie w tym celu formularz, znajdujący się w dziale "konkurs".

 11. Prace muszą spełniać minimalne wymogi techniczne - zdjęcia nie mogą być zamazane, niewyraźne, nadmiernie rozjaśnione lub zaciemnione.

 12. Na zdjęciach konkursowych nie mogą się znajdować żadne dodatkowe elementy graficzne, w szczególności podpisy, ramki, ikonki. Niedopuszczalne jest również stosowanie znaków wodnych i innych motywów zdobniczych.

 13. Zdjęcie może przedstawiać wyłącznie zdobienie na paznokciach. Wzorki wykonane jedynie na tipsach nie będą publikowane.

 14. System przyjmuje wyłącznie pliki w formacie JPG o maksymalnych wymiarach 1000 x 1000 px.

III. Wyniki i nagrody

 1. Wyniki konkursu wyliczane są automatycznie przez system na podstawie uzyskanych przez pracę ocen i wyświetlane pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbywał się dany konkurs.

 2. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników. Organizator konkursu nie odpowiada za funkcjonowanie  Poczty Polskiej i zastrzega sobie prawo do uniknięcia odpowiedzialności z tytułu niedostarczenia przesyłki.

 3. W przypadku braku odpowiedzi osoby, która wygrała konkurs, na maila z prośbą o dane adresowe, w ciągu 10 dni roboczych - nagroda rzeczowa przepada.

 4. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Osoby rejestrujące się w serwisie w celu obniżenia punktacji praco innych użytkowników będą blokowane, zaś oceny przez nie wystawione zostaną anulowane. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do trwałego usuwania kont opisanych wyżej użytkowników.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych laureatów poszczególnych edycji konkursu Sponsorowi Konkursu. Sponsor Konkursu ma prawo wykorzystać dane osobowe do przesłania nagrody laureatom konkursu.

 3. Komentarze obraźliwe, zawierające prywatne dane innych osób oraz zawierające wulgaryzmy będę usuwane.

 4. Komentarze niedotyczące wystawionej pracy mogą zostać usunięte przez administratora.

 5. Oceny wystawiane z kont w których adres mailowy jest ten sam (różni się tylko aliasem), będą usuwane.

 6. Konta osób nagminnie łamiących regulamin będą blokowane bądź całkowicie usuwane.

R E K L A M A

© 2007-2015 nailmania.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.