Przegląd prasy
Paznokcie nr 61
Paznokcie nr 61

Dermatologia

[gr.], dział medycyny, nauka o chorobach skóry, przyczynach ich powstawania oraz ich rozpoznawaniu i leczeniu. Podstawy nowoczesnej dermatologii, oparte na anatomopatologii, stworzył w 2 poł. XIX w. F. Hebra; jego prace kontynuował M. Kaposi, który oparł dermatologię na zdobyczach bakteriologii i histopatologii; nieco później podstawy biologiczne dermatologi rozwinął P.G. Unna. W zakres dermatologii wchodziła również wenerologia (ze względu na typowe zmiany skórne w chorobach wenerycznych), która obecnie jest na ogół traktowana jako odrębna dyscyplina. We współczesnej dermatologii wyodrębniły się m.in.: alergologia dermatologiczna, immunologia, kosmetologia, mikologia dermatologiczna, dział chorób zaw. skóry, promieniolecznictwo chorób skóry, krioterapia, chirurgia dermatologiczna. Rozwijają się badania histochem. i cytochem., immunologiczne, mikroskopowo-elektronowe. W Polsce rozwój dermatologii, jako samodzielnej dziedziny medycyny, przypada na XIX w.; 1863 powstała w Krakowie pierwsza w Polsce klinika uniwersytecka chorób skórnych i wenerycznych (A. Rosner); od 1866 wykładano dermatologię w warsz. Szkole Gł. (B. Chojnowski). Prace z zakresu dermatologii były prowadzone także w szpitalach; stopniowo tworzono katedry i kliniki dermatologii w uniwersytetach; lekarzy dermatologów skupia Pol. Tow. Dermatologiczne (zał. 1920), od 1914 jest wyd. "Przegląd Dermatologiczny".

R E K L A M A

© 2007-2015 nailmania.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.